Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2020

lovelydaisy
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń
— już wiem, że nie
lovelydaisy
Ból musi wyboleć. Łzy muszą wypłynąć co do ostatniej
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialovemyself lovemyself
lovelydaisy
Ten, kto boi się przegrać, już przegrał. Strach tnie głębiej niż miecze.
— Gra o tron - George R.R. Martin
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viafremde fremde
lovelydaisy
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— znalezione.
Reposted fromcorvax corvax vialovemyself lovemyself
lovelydaisy
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi vialovemyself lovemyself

December 01 2019

lovelydaisy
"I wanted you to come back. I wanted you to say you were sorry. I wanted your eyes to let out tears for me. I wanted you but you wanted her, because she was pretty, desirable, and happy. I moved on from you, but sometimes I sit here and I try to change myself for other people. Because I think they will walk away like you did last summer." 

She said as he looked at her and he said "maybe you should start wanting yourself for once. Maybe that would help you be pretty desirable to someone."
Reposted bylove-in-vain love-in-vain

October 31 2019

lovelydaisy
2703 7148 500
lovelydaisy
7851 d600 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat

October 21 2019

lovelydaisy
There was a time before you. And there will be a time after you.
Reposted byhormezakaffeesuppenevermindd

October 11 2019

lovelydaisy
Reposted fromSandril Sandril vialittlelies littlelies
lovelydaisy
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalexandrious alexandrious
lovelydaisy
ostatnie wydarzenia nauczyły mnie nie zamartwiać się niepotrzebnie i nie przejmować zbyt mocno.  życie jest o wiele prostsze, gdy każdego zdarzenia nie podnosi się do kategorii dramatu. 
— xxx
7618 48eb
Reposted fromjustadream justadream viajustmine justmine
lovelydaisy
3273 75d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
lovelydaisy
Chce się mieć tę drugą osobę na własność. I projektuje się na nią swoje oczekiwania. Wielu z nas nigdy nie dojrzewa do takiego rozumienia miłości jak u św. Augustyna: kochaj i pozwól odejść. I jeśli ktoś wtedy sam wróci, to znaczy, że kocha naprawdę. A jak nie kochał wystarczająco mocno, to i tak nie da się go zatrzymać na siłę.
— Renata Przemyk
Reposted frommhsa mhsa viaalexandrious alexandrious

October 08 2019

lovelydaisy
Find the one that chooses you without hesitation.

July 22 2019

lovelydaisy
0935 138a
lovelydaisy
Kiss someone new.
lovelydaisy
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viasupposedtobe supposedtobe

July 09 2019

lovelydaisy
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viayveee yveee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl