Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

lovelydaisy
"I wanted you to come back. I wanted you to say you were sorry. I wanted your eyes to let out tears for me. I wanted you but you wanted her, because she was pretty, desirable, and happy. I moved on from you, but sometimes I sit here and I try to change myself for other people. Because I think they will walk away like you did last summer." 

She said as he looked at her and he said "maybe you should start wanting yourself for once. Maybe that would help you be pretty desirable to someone."
Reposted bylove-in-vain love-in-vain

October 31 2019

lovelydaisy
2703 7148 500
lovelydaisy
7851 d600 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat

October 21 2019

lovelydaisy
There was a time before you. And there will be a time after you.
Reposted byhormezakaffeesuppenevermindd

October 11 2019

lovelydaisy
Reposted frommarianjin marianjin vialittlelies littlelies
lovelydaisy
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalexandrious alexandrious
lovelydaisy
ostatnie wydarzenia nauczyły mnie nie zamartwiać się niepotrzebnie i nie przejmować zbyt mocno.  życie jest o wiele prostsze, gdy każdego zdarzenia nie podnosi się do kategorii dramatu. 
— xxx
7618 48eb
Reposted fromjustadream justadream viajustmine justmine
lovelydaisy
3273 75d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
lovelydaisy
Chce się mieć tę drugą osobę na własność. I projektuje się na nią swoje oczekiwania. Wielu z nas nigdy nie dojrzewa do takiego rozumienia miłości jak u św. Augustyna: kochaj i pozwól odejść. I jeśli ktoś wtedy sam wróci, to znaczy, że kocha naprawdę. A jak nie kochał wystarczająco mocno, to i tak nie da się go zatrzymać na siłę.
— Renata Przemyk
Reposted frommhsa mhsa viaalexandrious alexandrious

October 08 2019

lovelydaisy
Find the one that chooses you without hesitation.

July 22 2019

lovelydaisy
0935 138a
lovelydaisy
Kiss someone new.
lovelydaisy
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viasupposedtobe supposedtobe

July 09 2019

lovelydaisy
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viayveee yveee

June 09 2019

lovelydaisy
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayveee yveee
lovelydaisy
9734 7a78 500
Reposted frompiehus piehus viayveee yveee
lovelydaisy
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viayveee yveee
lovelydaisy
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viayveee yveee

March 02 2019

lovelydaisy
Stop fighting for their attention. Stop posting pictures with the hope they will realize how pretty you are.
Reposted byendlesslove16windybaytrueblackatlassSkydelanjeszczeniedeepbluexheavencanwaitawakenedzlapmniezabiodramoglismywszystkoinmybetterworldsprzedawcaswiec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl