Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

lovelydaisy
9307 ea59
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaampajewska ampajewska
lovelydaisy
9773 f936
A man
lovelydaisy
4832 f739 500
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viaarrrrrrrr arrrrrrrr
lovelydaisy
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viaaskman askman
lovelydaisy
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care vialovemyself lovemyself

May 16 2017

lovelydaisy
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna vialovemyself lovemyself
lovelydaisy
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaWilalena Wilalena

February 23 2017

lovelydaisy
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viafremde fremde
lovelydaisy
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— tradycyjnie samotna
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viafremde fremde

July 04 2015

lovelydaisy
Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again

June 13 2015

lovelydaisy
I couldn’t tear my eyes from the window, wanting to drink in as much of St. Louis as I could, knowing somewhere out there, one of those infinitesimally small lights was him. I wondered if he’d look up and see the planes crossing the sky like shooting stars, knowing one of those lights was me.
lovelydaisy
You should love something while you have it, love it fully and without reservation, even if you know you'll lose it someday. We lose everything. If you're trying to avoid loss, there's no point in taking another breath, or letting your heart beat one more time. It all ends. 
— Leah Raeder
Reposted byinezhope inezhope

June 06 2015

lovelydaisy
6664 5647
Reposted fromsoupdujour soupdujour

May 24 2015

lovelydaisy
We are the heroes of our time,
but we're dancing with the demons in our minds.
— Mans Zelmerlow
Reposted byendlesslove16mefirnotforgetmesyrenasentymentalnafremdeJosetteruinyourday

May 22 2015

lovelydaisy
2033 b6a3
Reposted bylublu lublu
lovelydaisy
0589 15d8 500
Reposted byCarrereelinelatosiaalikearollingstoneelskedelifelessdrumkarolnienienieunlimitedsmile
lovelydaisy
0278 9574

March 30 2015

lovelydaisy
4266 f61a 500
Reposted byeffigy effigy

March 26 2015

lovelydaisy
8206 501d 500
Reposted byNSFWorldninjaseksupterodactor3000EvilDeath

February 16 2015

lovelydaisy
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafón
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl