Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

lovelydaisy
W każdym razie wiem, że często piszesz do mnie w myślach. To musi wystarczyć.
— takbardzoprawdziwe
Reposted from17november 17november viayveee yveee
lovelydaisy
I thought I understood it. But I didn't, not really. Only the smudgeness of it. The eagerness of it. The idea of it. Of you and me.
— Like Crazy

October 03 2017

lovelydaisy
- You need to tell me why it won’t work.
- Because you’re seventeen and I’m eighteen. Because your first love isn’t supposed to last.

September 29 2017

lovelydaisy
wciąż będę czekać na twój znak choć nadaremnie
pomiędzy nami nie wydarzy się nic więcej
Reposted byszyderaSsomethingcojestkochajmniefremdelottibluebell
lovelydaisy
Nie potrafisz wprost nie kochać mnie.

September 27 2017

lovelydaisy
3854 7b79
Reposted fromodnowa odnowa viarealityisabitch realityisabitch

September 25 2017

lovelydaisy
Umiem kochać Cię mniej.
Reposted byendlesslove16lottibluebell

September 24 2017

lovelydaisy
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viafremde fremde
lovelydaisy
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWilalena Wilalena
lovelydaisy
Nic nie może przecież wiecznie trwać
Co zesłał los trzeba będzie stracić
Za miłosć też przyjdzie kiedyś nam zapłacić
Reposted byfremdeendlesslove16AnneBonnyirbjarbirbpoolunmalinowowa

May 21 2017

lovelydaisy
9307 ea59
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaampajewska ampajewska
lovelydaisy
9773 f936
A man
lovelydaisy
4832 f739 500
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viaarrrrrrrr arrrrrrrr
lovelydaisy
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viaaskman askman
lovelydaisy
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care vialovemyself lovemyself

May 16 2017

lovelydaisy
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna vialovemyself lovemyself
lovelydaisy
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaWilalena Wilalena

February 23 2017

lovelydaisy
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viafremde fremde
lovelydaisy
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— tradycyjnie samotna
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viafremde fremde

July 04 2015

lovelydaisy
Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
Reposted bylottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl